ขั้นตอนในการขนย้าย

เมื่อคุณจะย้ายที่อยู่ ข้อมูลเหล่านี้จะมีประโยชน์สำหรับการติดต่อขนย้ายของคุณที่บริษัทขนย้ายทั่วไปต้องการทราบ
  1. การกำหนดวันและเวลาที่ลูกค้าต้องการย้าย จะต้องกำหนดวันที่แน่นอน เพื่อบริษัทจะได้เตรียมแผนงานที่จะย้าย ไว้ให้ชัดเจน
  2. สถาน ที่ขนย้ายต้นทางและปลายทาง ควรศีกษาเส้นทางเพื่อความสะดวกในการขนย้าย หากอยู่อาคารสูงควรแจ้งชั้นและลิฟท์อำนวยความสะดวกในการขนย้าย
  3. เห็นควรแจ้งจำนวน หรือปริมาณสิ่งของที่ประมาณการได้ด้วยสายตา ก่อนที่บริษัทจะไปทำการสำรวจให้กับท่าน แล้วประเมินราคา
  4. อุปกรณ์ชิ้นใหญ่ ๆ หรือต้องถอดประกอบและใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษมีอะไรบ้าง ควรแจ้งบริษัทก่อนการขนย้ายทุกครั้ง

ติดต่อ - ลุงอ้วนขนย้าย

ลุงอ้วนบริการรับขนย้าย เชียงใหม่

เลขที่ 60/10 ถนนทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่


โทรศัพท์:
053-242617
081-878-9785
065-246-5893
Instagram: UNCLEREMOVE
LINE ID : @uncleremove
Facebook: UNCLEREMOVE
ติดต่อลุงอ้วนบริการรับขนย้าย เชียงใหม่

E-mail: